Æbleparken

Ejerforeninger

I de enkelte blokke findes der både lejligheder til leje og ejerlejligheder. Fælles for alle blokke er, at de hver især har deres egen ejerforening og dermed egen økonomi. Ejerforeningen bestemmer så at sige indenfor "egne 4 vægge".

Fællesforeningen

De enkelte ejerforeninger er repræsenteret i fællesforeningen, som varetager interesser udenfor "egne 4 vægge", f.eks. vedligeholdelse af de grønne områder og p-pladser. Men derudover så varetages også daglige opgaver, som rep. af skader i blokkene, trappevask og renovation - idet viceværter er tilknyttet fællesforeningen. Det er også fællesforeningen som administrerer vaskerierne, da disse jo anvendes på tværs af blokkene.

Historie

Æbleparken er bygget fra 1971-1974 af Jens P Koch & co og består af 512 ejerlejligheder fordelt på 16 blokke. Dette selskab går konkurs i 1983 og i 1984 køber Kurt Thorsen & co APS de resterende 408 ejerlejligheder.

Dette selskab omdøbes i 1992 til det Fynske Ejendomsselskab A/S og omdøbes igen i 1994 til DAFE A/S - samtidig udtræder Kurt Thorsen af selskabet. DAFE A/S frasælger herefter løbende lejlighederne i det omfang de bliver ledige. I 2010 går selskabet konkurs, hvorefter Æbleparken går over i sin nuværende organisering.