Æbleparken

Legepladsen

Midt i området er der anlagt en legeplads til de mindste.

Grillpladserne og bænke

Der er opstillet 3 stk. murgrill i det grønne område rundt om søen. Disse kan frit benyttes. Det henstilles, at man rydder op efter sig og at man ikke virker støjende. Derudover er der ved hver blok og i de grønne områder opstillet træbænke. Træ-bænkene nedtages om vinteren, men resten af året er de klar til brug.

Ud i naturen

Æbleparken ligger midt i et grønt område, med gode muligheder for at komme ud og nyde naturen. Hvis det ikke er nok, så ligger der nord for Æbleparken et skovområde.

Parkeringspladser

Lastbiler over 3500 kg, campingvogne, trailere og u-indregistrerede biler må ikke henstilles i Æbleparken. Disse vil blive fjernet for ejerens regning. Det er ikke tilladt at køre ind på græsplænerne. Disse kan have svært ved at bære bilernes vægt, så man synker i. Derudover vil enhver beskadigelse af plænen medføre en regning til bilens ejer. Der er i øjeblikket ingen mulighed for opladning af EL-biler.

Motorcykler

For at sikre motorcykler mod tyveri er der støbt store tunge cementblokke ned i jorden, hvortil man kan fastlåse motorcyklerne. De forefindes ikke overalt i Æbleparken, men laves efter behov. Interesserede bedes henvende sig til driftskontoret.

Viceværternes garage (ved blok 98-112)

Er naturligvis til deres maskinel/redskaber. Der er monteret en hjertestarter udenfor på garagen (mellem portene). Så ved du, hvor du kan finde den, såfremt det skulle blive nødvendigt. Læs mere på www.hjertestarter.dk

Vådområde

I midten af området findes der en naturlig sø. Den er i reglen dækket med en hel del siv.

Stier

Der er forbindelse til den nærliggende cykel/gangsti, der er anlagt adskilt fra de trafikerede veje. Der er f.eks. en direkte forbindelse til den lokale skole. I det hele taget, så er der gode cykelstier i området.