Æbleparken

Info

Vigtigt! - Støj
  • Samtlige beboere skal optræde hensynsfuldt. Der må ikke spilles musik m.m. der kan virke generende på de andre beboere. Dette gælder i princippet på alle tidspunkter af døgnet. Gentagen tilsidesættelse heraf kan medføre udsættelse jf. ejerlejlighedsloven §8 / lejelovens §93.
  • Brug af boremaskiner og andet støjende værktøj er forbudt i tidsrummet 20.00-08.00. Da det er meget svært at bore i væggene, kan man låne en kraftig borehammer, som opbevares på kontoret. Boremaskinen kan max lånes for 2 dage af gangen.
Vigtigt! - Sikkerhed
  • Til hver lejlighed er der 3 nøgler af mærket Kaba. Ved fraflytning skal alle 3 nøgler afleveres, så vi ved, at der ikke er nøgler i omløb. Har du mistet en eller flere nøgler, så skal der et nyt sæt til, således at vi kan være sikre på, at der ikke kommer ubudne gæster. I 2023 er prisen for et nøglesæt kr. 1800,00 inkl. udskiftning. Prisen vil blive pålagt udflytteren.
  • I alle lejligheder er der opsat røgalarmer, der er tilsluttet el-nettet. Det er ikke tilladt at ændre tilslutningen. Røgalarmerne afprøves årligt af viceværterne samtidigt med en vandspild kontrol (toilet, vandhaner, radiatorer).
  • De tidligere åbne altaner er nu blevet til værelser. Det er ikke tilladt at blokere altanvinduer, soveværelsesvinduer eller altandøren - da det er redningsåbninger i tilfælde af brand. Dette er et krav fra myndighederne.
  • Saltning af svalegangen påhviler den enkelte beboer. Det er dog sjældent behov for det. I skaktrummet i trappetårnet forefindes specielt salt, som ikke nedbryder betonen på svalegangene. Der må ikke bruges alm. salt.

EL- og varmeforbrug

Målerne fjernaflæses og vil årligt blive sammenholdt med det indbetalte aconto beløb. Du kan også selv holde øje med dit forbrug. Varmemålerne aflæses således: Der vises 3 tal i en cyklus. Det første tal er dette år, dernæst sidste år og til sidst måler-nr. (således at måleren kan tilknyttes en lejlighed).

Når vandet løber mere end det skal

Vi har af og til problemer med utætte ventiler på radiatorerne, som gør at vandet løber ned af rørene, ned gennem gulvet og ned på loftet til underboen. Det opstår som regel om foråret, når der bliver lukket for ventilen eller om efteråret, når man åbner for ventilen. Dette dækkes ikke af nogen forsikring, da det betegnes som en siveskade samt dårlig vedligeholdelse.

Hvis du ser utætte ventiler, at dit toilet løber eller lignende, så meddel det hurtigst muligt til driftskontoret.

Lokalområdet

For at lære lokalsamfundet lidt at kende, har vi her forsøgt at samle en række links til firmaer, foreninger og andet, som ligger i området.

Transport Dagligvarer Børn og unge Diverse