Æbleparken

Renovation og genbrug

Dagrenovation skal afleveres i de nedgravede affaldsbeholdere, også kaldet molokker. Der er 1 ved hver blok, undtagen blok 194-208, der deler affaldscontainer med Søhus Grillen.

Molokkerne betjenes ved at man løfter i håndtaget på låget på tromlen, lægger sin affaldspose ind i tromlen og så lukker man igen, så falder posen ned i beholderen. Affaldsbeholderne må kun bruges til dagrenovation og der må max anvendes 30L affaldsposer som skal lukkes.

Til papir er der 2 beholdere. De ser lidt anderledes ud og er med et plastiklåg som skal åbnes og så er der et brevindkast derunder. Den ene står ved blok 34-48 og den anden ved blok 178-192. De må kun bruges til papir og mindre papstykker.

Til glas står der en container på parkeringspladsen ved blok 33-47 og til pap er der placeret en container bag garagen. Alt pap kan dog lægges i post-rummet (til venstre indenfor døren). Så vil det blive indsamlet og lagt i containeren. Ved hver blok er der opsat beholdere til småting. De er ikke til køkkenaffald og lignende.

Alt andet affald skal man selv transportere væk. Det er forbudt at stille sine møbler m.m. på svalegangene, ved affaldsbeholderne, i kælderen eller andre steder i Æbleparken. Den nærmeste genbrugsstation ligger på Egestubben. Se evt. i den grønne affalds håndbog, ring til Odense Renovationsselskab på tlf. 63138200 eller besøg deres hjemmeside.