Æbleparken

Dagrenovation og genbrug

Det skal afleveres i molokkerne (de nedgravede affaldsbeholdere). Normalt så vil 2 ejendomme deles om en "station", som består af molokker til restaffald, bioaffald og glas/metal. Undtagelse: Æbleparken 194-208 skal aflevere glas/metal i den kube som står ved indkørslen til Æbleparken. Derudover er der fælles papir/pap molokker som står ved blok 34-48 og ved blok 178-192. Anvend kun det nærmeste sæt molokker, det er ikke tilladt at anvende molokkerne tilhørende de andre ejendomme.

Alle større papstykker og papkasser kan afleveres i containeren ved garagen. Ved hver blok er der opsat beholdere til småting. De er ikke til køkkenaffald og lignende.

Det er forbudt at stille sine møbler og andet på svalegangene, ved affaldsbeholderne, i kælderen eller andre steder i Æbleparken. Den nærmeste genbrugsstation ligger på Egestubben. Se evt. i den grønne affalds håndbog, ring til Odense Renovationsselskab på tlf. 63138200 eller besøg deres hjemmeside.

Affaldssortering

Hver lejlighed har fået en mindre madaffaldsspand samt grønne poser til nemmere sortering. Løber du tør for poser, så skal du kontakte viceværterne. Poserne skulle dog dække et år og hvert år vil vi omdele en ny portion poser. I de efterfølgende afsnit kan du læse om, hvad der må afleveres i de respektive beholdere.

Bioaffald (i lukkede poser)

Omfatter: Madaffald i almindelighed men også kartoffelskræl, teblade, kaffegrums (filter er også OK), bananskræller, kernehuse, kyllingeben og lignende.

NEJ TAK til: potteplanter

Restaffald (i lukkede poser, max 30L)

Omfatter: pizzapakker, snavset papir og plast, støvsugerposer, bleer, gavepapir, papirduge, servietter osv.

Plastik samt mælkekartoner o.l.

Der er opstillet en stor container ved garagerne til mad- og drikkekartoner samt plastik. For dårligt gående og andre som ikke har mulighed for at gå derned, er der opstillet en beholder i postrummet. Bemærk, at den KUN er til plastik og ikke andet - da det ellers vil lugte.

Batterier

Kan afleveres i den lille beholder monteret på molokken til restaffald.

Glas/metal

Omfatter: Glasflasker fra vin, øl, sodavand, ketchup, dressing osv. samt diverse emballageglas med låg. Derudover øl og sodavandsdåser, konservesdåser, fyrfadslysholdere, kapsler og alubakker.

Bemærk, at disse ting IKKE må afleveres i poser og de skal være tømte og "skrabede".

NEJ TAK til: spraydåser, sparepærer, porcelæn og lignende (afleveres på genbrugsstationen)

Papir/pap

Omfatter: Aviser, reklamer, ugeblade, brochurer, mindre papkasser, bølgepap, paprør, æggebakker osv.

Bemærk, at disse ting IKKE må afleveres i poser og de skal være rene og tørre.

NEJ TAK til: større papstykker. Der er opstillet en container hertil bagved garagerne.

Andre ordninger

Der findes andre ordninger til afhentning af storskrald, småt elektronik samt farligt affald. Læs mere på mit.odenserenovation.dk. Alt hvad der ikke direkte kan sorteres her i Æbleparken, det skal man selv transportere til nærmeste genbrugsstation, hvilket vil sige Egestubben eller Havnegade.