Æbleparken

Ordensreglement

Samtlige beboere skal optræde hensynsfuldt. Der må ikke spilles musik m.m. der kan virke generende på de andre beboere. Dette gælder i princippet på alle tidspunkter af døgnet. Gentagen tilsidesættelse heraf kan medføre udsættelse jf. ejerlejlighedsloven §8 / lejelovens §93.

Brug af boremaskiner og andet støjende værktøj er forbudt efter kl. 20.00

Det er forbudt at installere vaskemaskiner i lejlighederne.

Brug af EL-radiatorer / EL-varmere er forbudt.

Der må ikke fordres fugle i nærheden af ejendommen.

Der må ikke stilles affald på svalegangene.

Montering af parabol må kun finde sted efter godkendelse af administrations kontoret.

Der må kun installeres emhætter med kul filter, ikke med aftræk til ventilations anlægget.

Der må IKKE holdes hund. Er hunden anskaffet inden den 1. april 2008, må den beholdes til den dør. Alle eksisterende hunde skal registreres på adm. kontoret og der skal forevises lovpligtig ansvarsforsikring på hunden. Hunde skal føres i snor og man skal opsamle efterladenskaber efter sin hund.

Det er ikke tilladt at grille på altanerne.

Alt affald skal sorteres. Der findes 1 container for dagrenovation, 1 container for aviser/reklamer, 1 container for glas. Større ting, møbler m.m. må ikke stilles i kælderen eller ved containerne, men skal transporteres til nærgenbrugs stationen på eks. Egestubben.

Det er ikke tilladt at køre på græsplænerne eller fortovene med bil. Eks. ved flytning.

Svalegangen foran ens bolig skal man selv holde fri for sne, der findes specielt salt i kælderen.

Lastbiler over 3500kg., campingvogne, trailere, uindregistrerede biler m.m. må ikke parkeres i Æbleparken.

Der må ikke sættes apparater op i de udlejede kælderrum der bruger EL (vaskerier undtaget).

Det er forbudt at have toiletter der løber.

Radiatorventiler skal i fyringssæsonen efterses hver uge for utætheder.

Indtagelse af alkohol i fællesarealerne må kun ske i meget begrænset omfang og kun for beboere i Æbleparken.

Vedtaget på generalforsamling marts 2008.